Een oplossing die werkt !!

Software

Bij de keuze voor een softwarepakket moet een afweging worden gemaakt tussen een standaard oplossing of een maatwerk oplossing.

Een groot nadeel van standaard software pakketten is dat er vaak onnodige functionaliteit wordt aangeschaft.
Bij maatwerk software daarentegen wordt in nauw overleg vastgesteld waaraan de applicatie moet voldoen met als resultaat een gebruiksvriendelijke toepassing die aansluit bij uw bedrijfsvoering en voldoet aan de door u gestelde eisen.

Moon automatisering heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen van maatwerk software oplossingen. Als basis wordt gebruik gemaakt van een aantal bestaande modules. Deze modules worden uitgebreid met uw eigen eisen en wensen en eventuele branche specifieke kenmerken.
Voor een zeer gunstige prijs krijgt u de beschikking over een compleet programma aangepast aan uw specifieke situatie.
De door Moon automatisering ontwikkelde applicaties onderscheiden zich door het gebruiksgemak, de overzichtelijke schermen, de logische opbouw en het ontbreken van overbodige functionaliteit.

Een maatwerk oplossing die werkt !!

Tarieven

Het idee bestaat dat een maatwerk oplossing per definitie duurder is dan een standaard oplossing maar met de huidige ontwikkelmethoden is dit argument achterhaald.
Voor aanvang van het project wordt nauwkeurig vastgesteld wat de totale kosten zullen zijn en daar wordt aan vastgehouden. Bij voorkeur wordt er dan ook gewerkt op basis van een fixed price.

Werkwijze

Bij de ontwikkeling van onze applicaties hanteren we een werkwijze die garant staat voor een succesvolle oplevering van het product, binnen de vastgestelde termijn.
Deze werkwijze bestaat uit de volgende fasen:

 1. Analyse
  In deze fase wordt de informatiebehoefte in kaart gebracht en wordt gedefinieerd welke bedrijfsprocessen moeten worden ondersteund door het op te leveren systeem.
 2. Ontwerp (functioneel en technisch)
  Tijdens deze fase wordt niet alleen bepaald WAT de applicatie moet kunnen maar ook HOE dit moet worden gedaan.
 3. Realisatie
  De in fase 2 gerealiseerde ontwerpen worden in deze fase omgezet in een werkend programma waarbij de standaard modules worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen.
 4. Testfase
  Wezenlijk onderdeel binnen het hele traject is de testfase. Doet het programma wat het moet doen en sluit het aan bij de gewenste werkwijze.
 5. Oplevering
  Tijdens deze fase wordt de applicatie in alle opzichten geïmplementeerd, de documentatie wordt afgerond en de gebruikers worden getraind.
  In deze fase vindt ook de formele acceptatie plaats.
 6. Gebruik en beheer
  Met de oplevering van de applicatie is het project nog niet afgerond, de ervaring leert dat er achteraf toch nog vaak “fine-tuning” en ondersteuning plaats moet vinden.

Techniek

Voor de ontwikkeling van onze applicaties wordt gebruik gemaakt van “MS Visual Studio”.
Dit is een volwaardige ontwikkelomgeving en bevat onder andere een visuele designomgeving voor het ontwerpen van pagina’s, hulpmiddelen voor het snel schrijven van foutloze code, hulpmiddelen voor het opsporen en verhelpen van fouten, en allerlei wizards. Bovendien ondersteunt “MS Visual Studio” alle talen die standaard ondersteund worden door het .NET Framework.
Afhankelijk van de eisen en wensen t.a.v. het op te leveren systeem kan worden gekozen voor:

 • Een Windows Forms applicatie (desktop applicatie / client-server applicatie)
 • Een ASP.NET applicatie (webapplicatie)

Voor de opslag van gegevens zijn diverse opties mogelijk; Access, MS SQL server, MySQL, etc.
Per project wordt bekeken wat technisch en financieel de best passende oplossing is.

Post navigation